Kennelhoest is een besmettelijke aandoening bij de hond.

Kenmerken: Het meest opvallend is de rauwe hardnekkige hoest. Dit gaat vaan samen met kokhalzen en braken. Soms ziet met een wat etterachtige neusuitvloeiing. Verandering van temperatuur, opwinding, rook, trekken aan de riem zijn enkele oorzaken waarbij de hoestbuien worden opgewekt.

Verspreiding: Kennelhoest is heel besmettelijk, zorg er daarom voor dat uw hond zo weinig mogelijk in aanraking komt met andere honden. De besmettelijke keelontsteking gaat heel gemakkelijk van hond naar hond, vermoedelijk via de neusvocht. Dat deze infectie zich heel snel kan uitbreiden in grote concentraties honden in een kleine ruimte is wel duidelijk (tentoonstellingen, kennel, pension) Vandaar dat men bij deze infectie de naam kennelhoest heeft gegeven. Alhoewel problemen met kennelhoest heel vaak ten onrechte toegeschreven worden aan de verzorging van de honden door kennel- of pensioenhouder.

 

Oorzaak: Bij iedere hond kan op een of andere manier de keel geirriteerd raken. Wanneer de luchtwegen eenmaal geïrriteerd zijn, is de weerstand tegen ziektekiemen sterk afgenomen en krijgen virussen en bacteriën vrij spel om te groeien en schade aan te brengen.

Als verwekker van kennelhoest zijn ongeveer 10 bacteriën bekend.

Recent onderzoek heeft aangetoond dat Bordetella bacteriën de belangrijkste verwekkers van Kennelhoest zijn. De bacteriën gaan tegen de wand van de voorste luchtwegen zitten, daar vindt dan vervolgens vermenigvuldiging plaats.

Als het zieketebeeld aanwezig is, kunnen andere (bacteriële) ziekteverwekkers voor complicaties zorgen. .

Behandeling: Er worden heel vaak hoestonderdrukkende middelen gegeven. Tegen bijkomende bacteriën schrijft de dierenarts meestal een antibioticum voor. De baas van de hond moet ervoor zorgen dat de luchtwegen niet onnodig geprikkeld worden. Dus geen sterke druk op de hals, door bijvoorbeeld de riem, geen erge temperatuursverschillen in de buurt van de hond en natuurlijk niet in de tocht liggen.

=> In het gunstige geval kan de kennelhoest na 2 weken verdwenen zijn.

Soms is een langdurige behandeling nodig, omdat de bacteriën vanwege hun oppervlakkige locatie moeilijk te bereiken zijn voor geneesmiddelen.