Giftige planten

Giftige planten zijn planten die vergiftigingsverschijnselen veroorzaken wanneer kleine hoeveelheden ervan worden opgegeten, of planten die ontstekingen of andere huidaandoeningen veroorzaken wanneer ze worden aangeraakt. Giftige planten kunnen slaap verwekken, de huid irriteren, de slijmvliezen aantasten, kramp of buikloop veroorzaken… en zelfs dodelijk zijn. Gelukkig komt dit laatste maar weinig voor.

De giftigheid betreft niet altijd de hele plant. Bij sommige planten zijn alleen bladeren, bessen, wortel, tak, bloem of sap giftig. De schadelijkheid van giftige planten is ook van verschillende factoren afhankelijk. De leeftijd van de persoon speelt een rol, zijn gewicht, zijn gevoeligheid. Hoe jonger, hoe gevoeliger. Ook de groei- en bloeiomstandigheden en de omvang van de ingenomen hoeveelheid heeft belang. Zo worden vele plantenstoffen als geneesmiddel gebruikt en zijn ze maar giftig wanneer ze, zoals andere geneesmiddelen, verkeerd of in te grote hoeveelheden worden ingenomen.

Overzicht van de zeer giftige tuinplanten

Blauwe monnikskap, doornappel, gevlekte aronskelk, goudenregen, herfsttijloos, kardinaalsmuts, lelietje-der-dalen (meiklokje), oleander, palmboompje, papaver (slaapbol, maankop, blauwmaanzaad, klaproos), peperboompje, taxus (venijnboom), thuja (levensboom), vingerhoedskruid, wolfskers, wonderboom, zevenboom.

Overzicht van de zeer giftige tuinplanten

Blauwe monnikskap, doornappel, gevlekte aronskelk, goudenregen, herfsttijloos, kardinaalsmuts, lelietje-der-dalen (meiklokje), oleander, palmboompje, papaver (slaapbol, maankop, blauwmaanzaad, klaproos), peperboompje, taxus (venijnboom), thuja (levensboom), vingerhoedskruid, wolfskers, wonderboom, zevenboom.

 

Plant
Naam
Familie
Giftigheid
Bloei- periode
Vergiftigings- verschijnselen
Blauwe Monnikskap
Aconitum napellus
Ranonkelfamilie
Ranunculaceae
alle delen bij inname, alle delen bij aanraking
juni-
augustus
prikkeling, maagpijn, braken, buikloop, gevoelloosheid,hartverzwakking huidontsteking
Doornappel
Datura stramonium
Nachtschadefamilie
Solanaceae
alle delen bij inname (zaden zijn zeer gevaarlijk: 15 zaadjes kunnen voor een kind dodelijk zijn)
juni-
september
pupilverwijding, droge mond en keel, dorst, rode warme huid, hoge koorts, algemene opwinding overgaand naar ongevoeligheid, vertraagde ademhaling en hartslag
Gevlekte aronskelk
Arum autumnale
Aronskelkfamilie
Araceae
alle delen bij inname (enkele bessen kunnen voor een kind al dodelijk zijn), alle delen bij aanraking
april-mei
maag- en darmontsteking, buikloop, pijn in mond en keel, kramp, huidontsteking
Goudenregen
Laburnum anagyroides
Vlinderbloemenfamilie
Fabaceae
alle delen (vooral wortels, bast en zaad) bij inname (acht zaden kunnen reeds dodelijk zijn)
mei-juni
braken, brandend gevoel in mond en keel, buikloop, opwinding overgaand naar verlamming
Herfsttijloos
Colchicum autumnale
Leliefamilie
Leliaceae
alle delen bij inname
augustus- november
brandend gevoel in mond, keel, maag, speekselvloed, braken, darmkramp, buikloop, dorst
Kardinaalsmuts
Eunonymus
Kardinaalsmutsfamilie
Celastraceae
zaad, blad, bast bij inname
mei
braken, buikkramp, buikloop, sufheid
Lelietje-der-dalen (Meiklokje)
Convallaria majalis
Leliefamilie
Liliaceae
alle delen bij inname (ook het water in de vaas waarin meiklokjes staan)
mei-juni
duizeligheid, braken, misselijkheid, buikloop, hartstoornissen
Oleander
Nerium oleander
Maagdenpalmfamilie
Apocynaceae
alle delen bij inname, één blad kan voor een kind dodelijk zijn
juli-augustus
maag-, darmontsteking, braken, buikloop, hartzwakte
Palmboompje
Buxus sempervirens
Palmboompjesfamilie
Buxaceae
alle delen bij inname, sap bij aanraking
 
kolieken, buikloop, braken,
huidontsteking
Papaver (Slaapbol, Maankop, Blauwmaanzaad, Klaproos – meerdere soorten)
Papaver
Papaverfamilie
Papaveraceae
alle delen
juni-augustus
rood gezicht, vernauwde pupillen, moeilijke ademhaling, verzwakte hartwerking
Peperboompje
Daphne mezereum
Peperboompjesfamilie
Thymalaeaceae
alle delen (vooral de bessen, een tiental bessen kan dodelijk zijn), sap van de bast bij aanraking
maart-april
brandend gevoel in mond, keel, maag, kolieken, buikloop, blaren
Taxus (Venijnboom)
Taxus baccata
Taxusfamilie
Taxaceae
blad, schors, zaad (enkele bessen zijn voor een kind levensgevaarlijk) bij inname, sap van de bast bij aanraking
maart-april
maag- en darmontsteking, duizeligheid, verwijding van de pupillen, spiersamentrekkingen, purperen huidvlekken, onregelmatige polsslag
Thuja (Levensboom)
Thuja occidentalis en orientalis
Cipresfamilie
Cupressaceae
alle delen (vooral de bladeren) bij inname
maart-mei
maag-en darmstoornissen, kramp
Vingerhoedskruid
Digitalis purpurea
Helmkruidfamilie
Scorphulariaceae
alle delen (vooral bladeren en zaden) bij inname
mei-oktober
maag- en darmontsteking, braken, buikloop, hartstoornissen
Wolfskers
Atropa belladonna
Nachtschadefamilie
Solanaceae
alle delen (vooral de bessen) bij inname (3-4 bessen kunnen voor kinderen dodelijk zijn)
juni-augustus
pupilverwijding, droge mond en keel, dorst, warme droge huid, hoge koorts, opwinding overgaand naar ongevoeligheid, vertraagde ademhaling en hartslag
Wonderboom
Ricinus communis
Wolfsmelkfamilie
Euphorbiaceae
alle delen (vooral zaad en wortels) bij inname, 1 tot 3 gekauwde zaden kunnen voor een kind dodelijk zijn
april-mei
brandend gevoel in mond en keel, buikloop, darmkrampen, nieraandoeningen
Zevenboom
Juniperus sabina
Cipresfamilie
Cupressaceae
alle delen bij inname
maart-mei
braken, maag- en darmontsteking, buikloop, kramp

 

 

Overzicht van de giftige tuinplanten

Adonis, anemoon, azalea, azijnboom (fluweelboom), blauwe regen, boterbloem (ranonkel), brem, cotoneaster, clematis (bosrank), hulst, hyacint, kerstroos (nieskruid), klimop, laurierkers, lis (iris), lupine, maretak (mistel, vogellijm), paardekastanje, reuzenbereklauw, rododendron, salomonszegel, sleutelbloem, sneeuwbes, wilde liguster, wildemanskruid, witte acacia (gewone robinia), wolfsmelk, zomerklokje, zwarte nachtschade.

Plant
Naam
Familie
Giftigheid
Bloeiperiode
Vergiftigings- verschijnselen
Adonis (meerdere soorten)
Adonis
Ranonkelfamilie
Ranunculaceae
alle delen bij inname
april-mei
hartstoornissen
Anemoon (meerdere soorten)
Anemone
Ranonkelfamilie
Ranunculaceae
blad en sap bij inname, vers sap bij aanraking
maart-september (afhankelijk van de soort)
braken, branderig gevoel in mond en keel, darmklachten, buikloop
Azalea (meerdere soorten)
Azalea
Heidefamilie
Ericaceae
blad, bloem bij inname
februari-juli
speekselvloed, tranen, neusslijmvliesontsteking, braken, vertraagde hartwerking
Azijnboom (Fluweel-
boom)
Rhus typhina
Pruikeboomfamilie
Anacardiaceae
blad en vrucht bij inname, sap bij aanraking
juni-juli
buikloop, darmstoornissen
huidirritaties, jeuk
Blauwe regen
Wisteria sinensis
Vlinderbloemen-
familie
Fabaceae
tak, peul, zaden bij inname
mei
braken, buikloop
Boterbloem (Ranonkel – meerdere soorten)
Ranunculus
Ranonkelfamilie
Ranunculaceae
sap bij inname en aanraking
juni-september
maag- en darmontsteking, zenuwaandoening
Brem (meerdere soorten)
Cytisus
Vlinderbloemen-
familie
Fabaceae
alle delen bij inname
mei-oktober (afhankelijk van de soort)
opwinding overgaand in vertraagde hartwerking
Clematis (Bosrank – meerdere soorten)
Clematis
Ranonkelfamilie
Ranunculaceae
alle delen bij inname, sap bij aanraking
juli-augustus
prikkeling van de slijmvliezen, maag- en darmontstekingen blaren
Cotoneaster (meerdere soorten)
Cotoneaster
Rozenfamilie
Rosaceae
zaad, blad, wortels bij inname
mei-juni
maag- en darmstoornissen
Hulst
Ilex aquifolium
Hulstfamilie
Aquifoliaceae
bessen, blad bij inname (20 bessen kunnen voor kinderen dodelijk zijn)
mei-juni
braken, buikloop, slaperigheid
Hyacint
Hyacinthus orientalis
Leliefamilie
Liliaceae
alle delen (vooral bollen, zaad) bij inname , bollen bij veelvuldige aanraking
april-mei
braken, buikloop,
jeuk
Kerstroos (Nieskruid – meerdere soorten)
Helleborus
Ranonkelfamilie
Ranunculaceae
alle delen bij inname
november-februari
branderig gevoel in mond en keel, braken, maagpijn, buikloop, hartverzwakking
Klimop
Hedera helix
Klimopfamilie
Araliaceae
bessen en blad bij inname
september-december
braken, buikloop, koorts, stuipen, sufheid, coma, huiduitslag
Laurierkers
Prunus laurocerasus
Rozenfamilie
Rosaceae
alle delen bij inname
mei
opwinding, samentrekkingen, ademhalingsstoornissen
Lis (Iris – meerdere soorten)
Iris
Lissenfamilie
Iridaceae
blad, wortel bij inname
mei-juli
maag- en darmontsteking, buikloop
Lupine (meerdere soorten)
Lupinus
Vlinderbloemen-
familie
Fabaceae
alle delen (vooral de zaden) bij inname
juni-september
opwekkend overgaand in verlamming van het centraal zenuwstelsel
Maretak (Mistel, Vogellijm)
Viscum album
Vogellijmfamilie
Loranthaceae
blad en bessen bij inname
maart-mei
maag- en darmontsteking, buikloop, darmkrampen
Paarde-
kastanje (meerdere soorten)
Aesculus
Paardekastanje-
familie
Hippocastanaceae
zaden, schors, blad bij inname
mei-juni
braken, buikloop, dorst, rood gelaat, angst en onrust
Reuzenbere-
klauw
Heracleum mantegaz-
zianum
Schermbloemigen
Apiaceae
sap bij aanraking
juli-september
rode huidvlekken, blaren
Rododen-
dron (meerdere soorten)
Rhododen-
dron
Heidefamilie
Ericaceae
blad en bloem bij inname
februari-juli
speekselvloed, tranen, neusslijmvliesontsteking, braken, vertraagde hartwerking
Salomons-
zegel (meerdere soorten)
Polygona-
tum
Leliefamilie
Liliaceae
bessen bij inname
mei-juni
braken, maag-, en darmontstekingen, buikloop
Sneeuwbes
Symphori-
carpus albus
Kamperfoeliefamilie
Caprifoliaceae
bessen bij inname
juli-augustus
slijmvliesontsteking, braken, buikloop, bewusteloosheid
Wilde liguster
Ligustrum vulgare
Olijffamilie
Oleaceae
bessen, blad en bast bij inname, sap bij aanraking
juni-juli
braken, buikloop, stuipen, bloedsomloopstoornissen, huidirritaties
Wildemans-
kruid
Pulsatilla vulgaris
Ranonkelfamilie
Ranunculaceae
blad en sap bij inname, sap bij aanraking
maart-mei
maag- en darmontsteking, opwekkend overgaand in verlamming
Witte acacia (Gewone robinia)
Robinia pseudo-
acacia
Vlinderbloemen-
familie
Fabaceae
alle delen (vooral de bast) bij inname
juni-juli
kramp, slaperigheid, braken
Wolfsmelk (meerdere soorten)
Euphorbia
Wolfsmelkfamilie
Euphorbiaceae
zaden en melksap van alle delen bij inname, melksap bij aanraking
juni-juli
braken, maag- en darmstoornissen, buikloop, krampen, geëtste huid, blaren, oogbeschadiging
Zomerklokje
Leucojum aestivum
Narcissenfamilie
Amaryllidaceae
alle delen bij inname, melksap bij aanraking
april-juni
buikloop, braken
Zwarte nachtschade
Solanum nigrum
Nachtschadefamilie
Solanaceae
alle delen (vooral onrijpe bessen) bij inname
juni-oktober
huiduitslag, braken, buikloop, verlamming

 

 

Overzicht van de giftige kamerplanten

Christusdoorn, clivia, dieffenbachia, gatenplant, hyacint, kerstster, klimop, oleander, sleutelbloem.

Plant
Naam
Familie
Giftigheid
Vergiftigings- verschijnselen
Christusdoorn
Euphorbia milii
Wolfsmelkfamilie
Euphorbiaceae
zaad en melksap van alle delen bij inname,
melksap van alle delen bij aan-raking
braken, speekselvloed, maag- en darmontsteking, buikloop, kramp, geëtste huid, blaren, oogbeschadiging
Clivia
Clivia miniata
Narcissenfamilie
Amaryllidaceae
blad, wortel bij inname
braken, buikloop
Dieffenbachia (meerdere soorten)
Dieffenbachia
Aronskelkfamilie
Araceae
alle delen bij inname,
zeer giftig sap bij aanraking
brandend gevoel en zwelling in mond en keel, maag- en darmontsteking
Gatenplant
Monstera deliciosa
Aronskelkfamilie
Araceae
blad, stengel bij inname
zwellingen in mond en keel
Hyacint
Hyacinthus orientalis
Leliefamilie
Liliaceae
alle delen (vooral bollen, zaad) bij inname, bollen bij veelvuldige aanraking
braken, buikloop jeuk
Kerstster
Euphorbia pulcherrima
Wolfsmelkfamilie
Euphorbiaceae
melksap van alle delen bij inname en aanraking
braken, maag- en darmontsteking, buikloop, kramp , geëtste huid, blaren, oogbeschadiging
Klimop
Hedera helix
Klimopfamilie
Araliaceae
bessen en blad bij inname
braken, buikloop, koorts, stuipen, sufheid, coma, huiduitslag
Oleander
Nerium oleander
Maagdenpalmfamilie
Apocynaceae
alle delen bij inname, één blad kan voor een kind dodelijk zijn
maag- en darmontsteking, braken, buikloop, hartzwakte
Sleutelbloem (meerdere soorten)
Primula
Sleutelbloemfamilie
Primulaceae
alle delen bij inname
braken, buikloop, koorts, jeuk

 

 

Uiteraard is deze lijst niet compleet (en u kunt er geen rechten aan ontlenen).

Bij twijfel altijd naar de dierenarts gaan, zo mogelijk de plant meenemen.